Taal Volwassenen

 

Taalproblemen bij volwassenen

Taalproblemen bij volwassenen vinden hun oorzaak in een hersenbeschadiging; meestal ten gevolge van een CVA (herseninfarct). Zowel in de linker als de rechterhersenhelft kunnen taalproblemen ontstaan.

AFASIE

Als er in de linker hersenhelft een leasie ontstaat in het gebied van BROCA of WERNICKE, heet dat AFASIE.

Wanneer iemand met afasie wordt aangemeld wordt er een onderzoek gedaan naar de taal. Er wordt onderzoek gedaan naar de volgende onderdelen van de taal:

- Begrijpen (auditief en leesinhoudelijk)
- Benoemen/Spreken (letters woorden zinnen)
- Lezen (woord en zinsniveau)
- Schrijven (woord en zinsniveau)
- Nonverbale aspecten (gebaren, tekenen, aanwijzen)

Afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de beschadiging is opgetreden kunnen er verschillende vormen van afasie optreden. Soms weten mensen de woorden wel in hun hoofd maar kunnen ze het woord niet zeggen (woordvindingsproblemen).

Soms hebben mensen moeite met het maken van de juiste klanken bij de woorden of zeggen soms woorden/zinnen die totaal niet bestaan. Intonatie kan ersnstig aangedaan zijn of juist behouden blijven terwijl er dan weer inhoudsloze zinnen worden geproduceerd.

Het is bijna overbodig om te zeggen dat hierdoor grote communicatieproblemen kunnen ontstaan. Aangezien er na een herseninfarct een herstel van (een deel van) de hersenen kan optreden is de therapie er op gericht zoveel mogelijk taal te laten terug komen, of om nieiwe strategieen aan te leren. Soms is de taal zo ernstig aangedaan dat er (tijdelijk) een alternatief communicatie hulpmiddel moet worden gezocht. De logopedist kan hierbij helpen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na een herseninfarct te beginnen met de therapie omdat het meeste herstel kort na het herseninfarct optreedt. (eerste zes maanden gaat herstel het snelst, daarna is herstel nog steeds aan de orde, maar in een minder hoog tempo.


RECHTER HEMISFEER COMMUNICATIEPROBLEMEN

Als er in de rechter hersenhelft een leasie ontstaat, kan er sprake zijn van een communicatie toornis, Deze kunnen soms pas na maanden waarneembaar zijn, of vallen dan pas op, omdat de problemen zo subtiel kunnen zijn.

Te denken valt aan problemen met:

- Figuurlijke taal , dingen letterlijk nemen. (loop naar de maan)
- Geen rekening houden met achtergrond informatie bij de gesprekspartner. Geen inleidend verhaaltje
- Nonverbale communicatie niet kunnen interpreteren. (als ik al 3 keer op mijn horloge kijk, zal dat betekenen dat ik af wil ronden of weg moet).
- Moeite met goed argumenten vinden.
- Spraakdwang
- Niet goed to the point kunnen komen.

Er zal een onderzoek afgenomen worden, om duidelijkheid te krijgen in het taalfunctioneren. Vaak is er bij deze groep patienten geen ziekte inzicht. Men ziet geen problemen, alles gaat prima, niets aan de hand!

Hulpmiddel hiervoor is een vragenlijst die door zowel client als door gesprekspartner (meestal partner) wordt ingevuld. Nadien worden beide formulieren samen bekeken en worden verschillen in waarneming duidelijk! Dit om inzicht bij client en omgeving te verbeteren.

Ons advies is!
Heeft u een CVA rechts doorgemaakt, laat uzelf na een aantal maanden eens onderzoeken door de logopedist, om eventuele communicatieproblemen in kaart te brengen, en advies te krijgen!!