Hilde de Paus

Hilde de Paus

 

Na mijn opleiding Logopedie aan de Hoge School Utrecht (afgerond in 1992) heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, zowel met een normaal verlopende ontwikkeling als kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Sinds 2007 heb ik samen met mijn collega de praktijk in Gezondheidscentrum Korte Akkeren. Hier ben ik 2 1/2 dag werkzaam en behandel ik voornamelijk kinderen, omdat daar mijn affiniteit ligt. Ik behandel veel (jonge) kinderen met spraak/taalproblemen, baby's en jonge kinderen met eet-, en drinkproblemen (préverbale logopedie), basisschoolkinderen vanaf groep 2 met problemen met het op gang komen van het lezen en schrijven en kinderen met afwijkend mondgedrag. Bij kinderen vanaf een talig niveau van 4 jaar maak ik soms gebruik van de methode 'Narratieve Taal-Teken-Therapie. Deze therapie is vooral bedoeld voor kinderen die moeite hebben met vertellen, al dan niet gekoppeld aan een stoornis als ADHD of autisme. Daardoor zijn er vaak problemen in de communicatie met bijvoorbeeld ouders. De methode leert kinderen beter te vertellen door erbij te tekenen en ouders leren hen daarbij te ondersteunen.

Naast de praktijk heb ik ervaring opgedaan bij een multifunctioneel centrum in Gouda waar kinderen worden onderzocht en behandeld die een licht verstandelijke beperking hebben en (een vermoeden van) psychiatrische problematiek, zoals autisme of ADHD.

In de loop der jaren heb ik verschillende na- en bijscholing gedaan, waarvan hieronder een overzicht:

- Fonologische stoornissen bij jonge kinderen die onverstaanbaar spreken
- Eet- en drinkproblematiek bij baby's en jonge kinderen
- Denk stimulerende gespreksmethodiek van Marion Blank
- Onderzoek en behandeling van semantisch-pragmatische problemen bij kinderen
- Onderzoek en behandeling van lees- en schrijfproblemen
- Oro myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkend mondgedrag
- Contactgericht spelen en leren met kinderen (met autisme)
- Basiscursus sensorische informatieverwerking
- Narratieve Taal-Teken-Therapie
- Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
- OMFT: verdieping
- Taalstoornissen bij meertaligheid
- PROMPT 1
- Jungle Memory: Training van het werkgeheugen
- Aan de slag met woordenschat
- Update TOS
- Nederlands met gebaren met peuters
- Geheugen en logopedie: executieve functies en auditief verwerkingsproblemen
- Logopedische behandeling bij oudere kinderen met TOS

 

Ik ben aangesloten bij een Kwaliteitskring voor intervisie met collega's en ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Logopedie is landelijk per augustus 2011 direct toegankelijk geworden. Ik ben 'DTL-proof', wat wil zeggen dat ik hier een speciale cursus voor gevolgd heb.