Spraak Volwassenen

 

Spraakstoornissen bij volwassenen

Stotteren

Net als bij kinderen komt stotteren ook bij volwassenen voor. Meestal hebben volwassenen al eerder hulp gezocht voor hun stotteren en ze willen erg graag vloeiend leren spreken. Over het algemeen kiezen wij in onze praktijk ervoor om volwassenen met stotterproblemen door te sturen naar het Stottercentrum, omdat daar stottertherapeuten werken die op dit gebied meer expertise hebben.

Broddelen

Broddelen kenmerkt zich door snel en slordig spreken, omslachtig een verhaal vertellen en haperingen in de spraak. Het kan soms verward worden met stotteren. De stoornis kan zowel bij kinderen als volwassenen optreden. In het onderzoek wordt gekeken naar het spreekpatroon, de uitspraak en naar factoren die het spreken beïnvloeden (zowel verbeteren als verslechteren). In de therapie wordt gewerkt aan het aanleren van een beter spreektempo, goede uitspraak van woorden en het verbeteren van de algemene articulatie.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die is ontstaan ten gevolge een neurologische stoornis. Te denken valt aan: een herseninfarct (CVA), ziekte van Parkinson, MS en ALS. De aard van de dysartrie wordt bepaald door de oorzaak ervan. Bij spraakstoornissen ten gevolge een beroerte is er vaak nog (enig) herstel mogelijk. Bij een spraakstoornis ten gevolge van een neurologische ziekte is echt herstel niet mogelijk. Er kan wel worden gestreefd naar het behoud van de overgebleven spraak. Een vaak bijkomend verschijnsel bij dysartrie is een slikstoornis. Wanneer iemand wordt aangemeld, zal er dus zowel naar de spraak als naar het slikken gekeken worden. Daarna volgt de therapie die gericht zal zijn op een zo goed mogelijke verstaanbaarheid en het zo veilig mogelijk maken van het slikken. Indien noodzakelijk zal er naar hulpmiddelen voor het spreken en/of slikken worden gezocht.