Adem

Adem

Ademen is een automatisme en iets waar je normaal gesproken geen aandacht aan schenkt. Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut. We gebruiken dan ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Om te ademen gebruiken we het volgende :De borstkas, de luchtpijp, de longen, en de adem- en buikspieren.

Wanneer we niet goed ademen kunnen de volgende problemen ontstaan:

Verkeerde spreekadem

Er wordt dan verkeerd geademd bij het spreken, waardoor mensen langer spreken dan dat er lucht voor is. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen. Wij leren een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie wordt er te snel en te oppervlakkig geademd. Hierdoor bevat het bloed te veel zuurstof en te weinig kooldioxide. Verschijnselen van hyperventilatie zijn: duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, drukkend gevoel op de borst en ademnood. Logopedisten leren een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

Stemproblemen

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en ontstaan er stemklachten. Bijvoorbeeld: snel vermoeide stem, een dik gevoel bij de stem, heesheidklachten. Bij niet tijdig ingrijpen kunnen stembandknobbels ontstaan. Wij leren een goede adem aan in combinatie met stemoefeningen.

Adem en COPD

Adem is een basisvoorwaarde om te kunnen spreken. COPD-patiënten kunnen dan ook problemen hebben tijdens het praten. Door de verminderde longinhoud is de spreekadem korter. Er kunnen maar weinig woorden na elkaar gezegd worden. Er wordt vaak en duidelijk hoorbaar ingeademd, soms op onlogische punten tijdens het spreken. Tijdens een langdurig gesprek wordt kortademigheid merkbaar. Men is geneigd net als "vroeger" te lang door te willen gaan op 1 adem. Het spreken is hierdoor moeilijker te verstaan en kost hierdoor ook meer energie. Door de manier van ademen tijdens het spreken worden de stembanden overbelast en heesheid kan het gevolg zijn. Langer spreken is vermoeiend. Vooral COPD-patiënten met een spreekberoep kunnen veel last hebben bij het spreken. Bij logopedie leert u om met oefeningen de ademmogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning. Hierdoor wordt de stem gespaard en blijft het spreken plezierig verlopen.