Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)


De logopedist is per augustus 2011 toegankelijk geworden. Dat wil zeggen dat u zonder verwijzing naar de logopedist kan als uw zorgverzekeraar dit vergoedt. Raadzaam is dit bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan. Voor meer informatie over DTL:directnaardelogopedist.nl

Directe toegankelijkheid heeft voordelen, maar zal ook een aantal aanpassingen met zich meebrengen. Er wordt in alle gevallen een korte screening afgenomen om na te gaan of er sprake is van een logopedisch probleem. Zo niet, krijgt u het advies eerst een bezoek aan de huisarts te brengen.
Wij zijn inmiddels via bijscholing klaar om op deze manier te gaan werken.

Er zijn echter een aantal stoornissen en symptomen waarbij er geen directe toegankelijkheid mogelijk is en u altijd een verwijzing van een arts nodig heeft. Hieronder volgt een overzicht.

Kinderen:
- Niet gediagnostiseerde pijn in mond, keel of oor
- Ongewenst/onverklaarbaar gewichtsverlies
- Slikproblemen
- Problemen van het korte- en/of lange termijngeheugen, waarvan voorheen geen sprake was
- Stotteren na het 7e jaar en onverwacht ontstaan
- Organische afwijking van lip, kaak en/of gehemelte
- Verlamming of krachtsverlies in het gezicht of mond/keelgebied, die nog niet gediagnostiseerd is
- Gebitsstand die van negatieve invloed is op de spraak, waarvoor nog geen onderzoek of behandeling is
- Een verminderde doorgang van neus of mond/keelgebied, die nog niet gediagnostiseerd is
- Vermoeden van een verminderd gehoor
- Niet gediagnostiseerde heesheid van 3 weken of langer

Adolescenten/volwassenen:
- Niet gediagnostiseerde pijn in mond, keel of oor
- Ongewenst/onverklaarbaar gewichtsverlies
- Slikproblemen
- Problemen van het korte- en/of lange termijngeheugen, waarvan voorheen geen sprake was
- Stotteren na het 7e jaar en onverwacht ontstaan
- Organische afwijking van lip, kaak en/of gehemelte
- Verlamming of krachtsverlies in het gezicht of mond/keelgebied, die nog niet gediagnostiseerd is
- Gebitsstand die van negatieve invloed is op de spraak, waarvoor nog geen onderzoek of behandeling is
- Een verminderde doorgang van neus of mond/keelgebied, die nog niet gediagnostiseerd is
- Vermoeden van een verminderd gehoor
- Niet gediagnostiseerde heesheid van 3 weken of langer
- Niet gediagnosteseerde heesheid bij roken of alcoholmisbruik