Gehoor

 

Voor een goede communicatie is goed horen essentieel.

Het gehoor bestaat uit drie delen:

1. het uitwendige gehoor; dit is de oorschelp en de gehoorgang.
2. het middenoor; dit is het trommelvlies, de gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel en de buis van Eustachius die naar de mond-keelholte loopt.
3. het binnenoor; dit is het slakkenhuis en de gehoorzenuw.

Gehoorproblemen bij kinderen

Voor kinderen is het gehoor belangrijk om hun spraak/taalontwikkeling goed te laten verlopen. Spreken leer je via imitatie. Het voorbeeld moet dus goed voor kinderen te horen zijn. Kinderen krijgen al een eerste hoortest als ze 2 weken oud zijn. Deze is bedoeld om (aangeboren) doofheid op te kunnen sporen.
Als deze gehoortest een goede uitkomst heeft, is dat echter geen garantie dat kinderen geen gehoorprobleem kunnen krijgen. Een typische kinderkwaal is vocht achter de trommelvliezen en middenoorontstekingen. Wanneer een probleem van deze aard de oorzaak is van het stagneren van de ontwikkeling, kan een KNO-arts trommelvliesbuisjes plaatsen om het oor weer beter te laten functioneren. Ook kan de KNO-arts besluiten om de neus en/of keelamandelen te verwijderen, zodat verkoudheden verminderen. Verkoudheid leidt vaak tot: mond ademen,droge keel, minder slikken geen ontluchting van de buis van eustachius met als gevolg middenoorproblemen.
Soms is er echter sprake van andere gehoorproblemen, die niet met trommelvliesbuisjes op te lossen zijn. Er kan dan sprake zijn van problemen in het binnenoor. Er zal dan een onderzoek plaats vinden in het ziekenhuis of in een audiologisch centrum.
Als oplossing kan er dan bijvoorbeeld een gehoorapparaat aangemeten worden. Een andere methode is het plaatsen van een Cochleair Implantaat (CI). Dit is een apparaat dat op de gehoorzenuw wordt aangesloten om op die manier weer te kunnen horen.

Voor alle gehoorproblemen geldt, dat wanneer er een gehoorsverbeterende ingreep heeft plaatst gevonden de logopedist helpt om te leren omgaan met het 'nieuwe horen'. Dat houdt in dat er verschillen in geluiden wordt geleerd. Dit betreft gewone dagelijkse geluiden, maar ook spraakklanken. Daarbij wordt ook geleerd hoe de verschillende klanken worden uitgesproken en hoe ze klinken. Er zijn logopedisten die hiervoor speciaal zijn opgeleid.

Voor online hoortest: zie Kinderhoortest

Gehoorproblemen bij volwassenen

Presbyacusis

Het meest voorkomende gehoorprobleem is ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis). Ons gehoor ontwikkelt zich vanaf de geboorte en zo rond het 20e levensjaar is het gehoor op zijn best. Vanaf deze leeftijd neemt het waarnemen met de oren af. Het begint met het minder goed kunnen horen van hele hoge tonen, daarna volgen steeds lagere tonen. Dit is een probleem van het binnenoor, de gehoorzenuwen raken langzaam aan "versleten".

Lawaaidoofheid
Indien het gehoor regelmatig is blootgesteld aan lawaai wordt dit proces (het verdwijnen van tonen) versneld en worden ook andere tonen beschadigd. Dit zijn tonen die nodig zijn om spraak te kunnen verstaan. Deze vorm van slechthorendheid noemen we lawaaidoofheid. Lawaaidoofheid ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar kent een geleidelijk verloop. We merken niet meteen dat het gehoor slechter wordt en daarom kan het verleidelijk zijn geen gehoorbeschermers te dragen bij luidruchtige werkzaamheden. Het is dus niet voor niets dat in de Arbowet gehoor beschermende maatregelen worden opgelegd.
Ook het dragen van een ipod of mp3 speler kan grote schade aan het gehoor geven. Men is geneigd het apparaat te hard te zetten!

Gehoorapparaat
Bij sommige vormen van gehoorbeschadiging kan een gehoorapparaat uitkomst bieden. Dit is niet altijd het geval. Een gehoorapparaat is niet voor alle situaties geschikt. Wanneer u in een rustige omgeving bent, is een gehoorapparaat een goed hulpmiddel. In drukke ruimtes wordt niet alleen de spraak versterkt maar ook de andere geluiden Dan heeft u niets aan het gehoorapparaat.
Naast het eventueel plaatsen van een gehoorapparaat is het ook aan te raden om spraakafzien, vroeger liplezen genoemd, te leren. Ook is het belangrijk een aantal tips voor de slechthorende zelf en tips voor de omgeving/partner ter harte te nemen. Deze kunt u hier uitprinten:

Aanvullen met: Adviezen voor communiceren als horenden met slechthorenden! Pdf bestand

Hersenvliesontsteking
Een andere vorm van slechthorendheid of doofheid kan ontstaan na een hersenvliesontsteking. Dit geeft in dat geval een beschadiging van het binnenoor.
Bij twijfels over uw gehoor: u kunt geheel vrijblijvend uw gehoor laten testen door de gehoorwinkels, bijv. Schoonenberg en Beter Horen.