Algemene Voorwaarden Logopedie Gouda

Aanmelding en verwijzing:

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier voor logopedie bij Logopedie Gouda. Dit kan eventueel ook telefonisch of per e-mail.
Voor een behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of tandarts.
De verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen: datum, naam en adres van de patiënt, naam en adres van de verwijzer, reden van verwijzing en handtekening van de verwijzer.
Wij verzoeken u de verwijsbrief bij de eerste afspraak mee te nemen.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL):

In sommige gevallen is een verwijzing van een arts niet noodzakelijk om logopediebehandelingen te ontvangen.
Logopedie Gouda hanteert de regels en richtlijnen van Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
DTL stelt dat u zonder verwijzing bij ons terecht kunt, maar er zal een screening plaatsvinden om te bepalen of logopedie geschikt is voor uw situatie.
Indien tijdens de screening blijkt dat er een medische verwijzing noodzakelijk is, zal Logopedie Gouda u adviseren contact op te nemen met uw huisarts of specialist.

Let op: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopediebehandelingen zonder verwijzing. Controleer daarom vooraf uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te verifiëren.
Bij directe toegankelijkheid kunnen er beperkingen zijn in de vergoeding vanuit de zorgverzekering. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.
Als u vragen heeft over Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) of als u wilt weten of dit op u van toepassing is, kunt u altijd contact opnemen met Logopedie Gouda voor meer informatie.


Vergoeding:

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.
De vergoeding is afhankelijk van de indicatie en de leeftijd van de patiënt.
Logopedie valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering.
Logopedie Gouda heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.


Behandellokatie:

De behandelingen vinden plaats in onze praktijk of op een andere afgesproken locatie.
De praktijk is rolstoeltoegankelijk en beschikt over voldoende parkeergelegenheid met blauwe parkeerschijf in de Constantijn Huygensstraat.

Verhindering:

Als u verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijd te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail te melden.
Bij verhindering zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt het verzuimtarief in rekening te brengen.

Verzuimtarief:

Bij verhindering zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt het verzuimtarief in rekening te brengen.
Het verzuimtarief bedraagt € 41,50 per behandeling en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Logopedie Gouda.