Privacyverklaring Logopedie Gouda Constantijn Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda

Logopedie Gouda hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren. Dit kan onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens zijn. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gezondheid en medische geschiedenis, om onze behandelingen optimaal te kunnen afstemmen op uw specifieke situatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het maken van afspraken, het opstellen van behandelplannen, het verzenden van facturen of het bijhouden van uw medische dossier. We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Daar geeft u ook toestemming voor bij het tekenen van de behandelovereenkomst.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan per geval verschillen, afhankelijk van de aard van de gegevens en de wettelijke bewaartermijnen die van toepassing zijn.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of diefstal. Daarnaast zorgen we ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Logopedie Gouda
Constantijn Huygensstraat 121e
2802 LV Gouda
Telefoon: 0182-529550
E-mail: info@logopediegouda.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van deze verklaring is te vinden op onze website.