Taal Kinderen

 

Taalproblemen bij kinderen

Taalproblemen bij kinderen bestaan uit een verlate taalaanvang of uit een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling. De oorzaak van taalproblemen kan o.a. liggen in een gehoorprobleem, algemeen ontwikkelingsprobleem of gedragsprobleem. Ook kan het als geïsoleerd probleem voorkomen.

De taalontwikkeling van kinderen verloopt volgens een bepaald patroon. Er gelden zogenaamde minimum spreeknormen waaraan kinderen op een bepaalde leeftijd moeten voldoen. Deze zijn als volgt:

1 jaar: het kind brabbelt veel en gevarieerd.
1½ jaar: het kind heeft een woordenschat van tenminste 5 woorden.
2 jaar: het kind spreekt in zinnen van 2 woorden, b.v. 'daar auto', 'papa weg'.
3 jaar: het kind spreekt in zinnen van 3-5 woorden met nog weinig grammaticale structuur.
4 jaar: het kind spreekt in eenvoudige, grammaticale juiste, zinnen.
5 jaar: het kind spreekt in goed gevormde, ook samengestelde zinnen.

Taalproblemen bij meertaligheid zijn van logopedische aard als er in alle talen die het kind leert een achterstand of stoornis aanwezig is.

Bij oudere kinderen die bijvoorbeeld al op de basisschool zitten kunnen nog steeds taalproblemen aanwezig zijn. Zij kunnen ook logopedisch begeleid worden. Soms bestaat de behandeling dan uit het geven van adviezen hoe de omgeving, zoals ouders en leerkracht, hiermee om kan gaan.

Kijk voor meer informatie op: www.kindentaal.nl

Wanneer uw kind is aangemeld bij onze praktijk zal er een gesprek en meestal taalonderzoek plaatsvinden. Dat onderzoek bestaat, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, uit het afnemen van verschillende tests/testonderdelen om het taalniveau te bepalen. Op basis daarvan zal, indien nodig, een behandelplan worden opgesteld. Dit wordt met ouders besproken.

Na verloop van tijd wordt het beginonderzoek herhaald om te weten hoe de ontwikkeling verloopt. Indien het taalniveau nog niet op leeftijdsniveau is zal de therapie meestal worden voortgezet. Indien de ontwikkeling wel op leeftijdsniveau is wordt de behandeling beëindigd.