Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via ons aanmeldformulier KLIK HIER, mocht dat niet lukken kunt u telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Dit kan via het volgende nummer: 0182-529550. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld.

U kunt ook via de mail contact opnemen: info@logopedie-gouda.nl

Behandeling

Na een intakegesprek over de klacht vindt er meestal een logopedisch onderzoek plaats. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek wordt in overleg besloten of logopedische begeleiding nodig is en hoe vaak dit moet plaatsvinden. Een behandeling duurt meestal 30 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.
Ouders kunnen bij de behandeling van hun kind aanwezig zijn. Maar soms werkt het beter als een kind bij onderzoek of behandeling alleen komt. De ouders worden dan wel goed op de hoogte gehouden.
Er bestaat een mogelijkheid om een afspraak in de avonduren te maken; dit kan op aanvraag.

Vergoeding

Logopedie is direct toegankelijk, afhankelijk van de verzekering is er een vergoeding mogelijk. U dient zelf na te gaan of het vergoed wordt.
Afmelden dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, omdat anders 100% van het tarief bij de cliënt zelf in rekening wordt gebracht.

Tarieven

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt de logopedie onbeperkt vergoed ( bijv. bij de Friesland/ AGIS). Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Aan de zorgverzekeraar wordt het tarief voor een normale zitting ( = een logopedische behandeling) gedeclareerd. Hieronder ziet u wat een logopedische behandeling kost. In onze praktijk duurt een behandeling maximaal 25 minuten en worden 5 minuten voor voorbereiding en contact met derden ( bijv. een leerkracht) gereserveerd.

Toepassing van de tarieven

1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist. Het is vrijgevestigde logopedisten niet toegestaan behandeling op school te verrichten.
2. Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
3. Daarnaast kan een logopedist een groepsbehandeling geven, bijv. in de vorm van een cursus spraakafzien. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.
4. Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor overleg. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een rugzakje of PGB kan het van daar uit betaald worden.
5.Sinds 2008 vraagt de logopedist een vergoeding voor verslaglegging aan derden. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, als bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een arrangement of PGB kan het van daaruit betaald worden.
6.De Uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent en niet binnen 24 uur heeft afgemeld, betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief is 100 % van het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister. Zij volgen regelmatig bij- en nascholingen om kennis te verbreden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Door de logopedist wordt er samengewerkt met o.a. de huisarts, het consultatiebureau, KNO-arts, tandarts/orthodontist, leerkrachten en intern begeleiders op scholen.
Om te weten wat clienten vinden van de logopedisten en hun behandeling kan er na het beeindigen van het behandeltraject een klantervaringsonderzoek worden ingevuld. Deze wordt dan met toestemming via de mail verstuurd. Zo hopen wij nog meer te kunnen aansluiten bij uw wensen.

Stagiaire

De praktijk biedt stagiaires de mogelijkheid aan om stage te lopen. Als een stagiaire werkzaam in de praktijk is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyregelement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.