Preverbale Logopedie


Voordat een kind tot spreken komt, oefent het zijn mondspieren bij het eten en drinken. Dit zijn dezelfde spieren welke het nodig heeft voor het spreken. Wanneer een kind problemen heeft met het eten en drinken kan dit gevolgen hebben voor de spraakontwikkeling.

Wanneer geconstateerd wordt dat een kind moeite heeft met het leren drinken of eten kan een arts verwijzen naar een preverbaal logopedist. De logopedist komt dan meestal aan huis en observeert de voeding en onderzoekt eventueel het kind. Vaak volstaan enkele bruikbare adviezen, maar soms is logopedische behandeling noodzakelijk.
De begeleiding is onderverdeeld in drinken uit de borst / fles, eten van de lepel, kauwen en drinken uit de beker.
In enkele gevallen is het zinvol om een andere discipline in te schakelen.

Ook werken wij aan het stimuleren van de beginnende communicatie wanneer deze vertraagd of anders verloopt. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn om te komen tot spreken en de functies die communicatie vervult.

Kijk voor meer informatie op: www.prelogopedie.nl