Janine de Widt

pandpand In 2000 heb ik mijn logopedieopleiding in Zwolle afgerond.
Hierna heb ik via een uitzendbureau voor paramedici ervaring opgedaan in verschillende settingen. Zo was ik werkzaam:

- Bij de afdeling KNO van een ziekenhuis als audiometrist
- In een voorziening voor verstandelijk gehandicapten
- In een revalidatie centrum
- In de vrijgevestigde praktijk

Daarna ben ik dienst geweest bij:

- een revalidatiecentrum
- een ZMLK school
- een verpleeghuis

Door de jaren heen heb ik de meeste ervaring opgedaan en affiniteit gekregen met het behandelen van stemstoornissen, neurologische taal-, spraak-, en slikproblemen en OMFT (oro myofunctionele therapie, zie elders op onze site) In 2013 de vier daagse workshop CVT (Complete Vocal Technique) van Vocal Center gevolgd.

Bij-, en nascholing vind ik erg belangrijk om op deze manier up to date te blijven wat betreft nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.
Ook ben ik aangesloten bij 2 kringen van de logopedisten vereniging, sta ik in het kwaliteitsregister Paramedici en onderhoud ik contacten met verschillende zorgketens (CVA, COPD).

In 2007 kwam de mogelijkheid om me te vestigen in het gezondheidcentrum in Gouda, als vrijgevestigde. Dit doe ik sindsdien met veel plezier. Ik ben 3 dagen per week werkzaam. Dinsdag donderdag en vrijdag. In het centrum werken we nauw samen met (para)medici, en zullen we zoveel mogelijk multidisciplinair te werk gaan.

Logopedie is landelijk per augustus 2011 direct toegankelijk geworden. Ik ben 'DTL-proof', wat wil zeggen dat ik hier een speciale cursus voor gevolgd heb.


korte akkeren logopedie