Algemene Voorwaarden


Eerste afspraak

Neem een geldig verzekeringsbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee. Afspraak afzeggen Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Wanneer u niet op tijd afbelt, kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij uw verzekering. Deze kosten zijn dan voor eigen rekening.

Verwijzing

een huisarts of specialist kan u/ uw kind verwijzen.
Voor afasietherapie moet specifiek worden vermeld dat het om behandeling van afasie gaat op de verwijzing van de arts.
Er zal een intakegesprek plaats vinden waarna de logopedist bepaalt of verder onderzoek en/of logopedische behandeling zinvol is.

De logopediste kan ook bij u aan huis komen voor behandeling.

Vergoeding

Logopedie/afasietherapie is in het huidige basispakket zorgverzekeringen opgenomen en wordt, mits u bent verwezen door een arts/specialist, vergoed. Dit kunt u in de polisvoorwaarden van uw eigen verzekering terugvinden.

Behandelduur & -frequentie

Afasietherapie staat voor een intensieve behandeling, indien mogelijk:

- Elke behandeling duurt in principe 60 minuten.
- Een therapiefrequentie van max. 5x per week kan worden geboden.

Overige behandelingen zijn 30 minuten.

korte akkeren logopedie